A l’Escola el Serrallo el projecte es va desenvolupar com a activitat extraescolar, organitzada pels pares i mares de l’Ampa, i dirigida a tots els alumnes del centre, sense filtre d’edat.

Els participants inscrits es van organitzar 4 grups de treball, distribuïts per edats. Aquests grups no eren fixes, és a dir, podien ser dividits en grups més petits en sessions concretes o durant una sessió.

A banda, comptàvem amb la participació activa dels pares i mares dels alumnes. Aquesta participació solia ser en rol de jugador, formant per tant grups que podien arribar als 10 o 12 participants. A més, alguns pares participaven en el rol de dinamitzadors del joc. En aquest cas, els progenitors col·laboraven amb els fills a l’hora de jugar però no sent un participant més a la partida.

Totes les sessions es van dur a terme en horari extraescolar. Cada 15 dies, diversos membres del personal docent de la URV es desplaçaven al centre per a realitzar la sessió de jocs. En total es van realitzar 13 sessions amb els nens i nenes.


 Sessió DIA
Sessió 1 16 Novembre 2017
Sessió 2 30 Novembre 2017
Sessió 3 14 Desembre 2017
Sessió 4 11 Gener 2018
Sessió 5 25 Gener 2018
Sessió 6 8 Febrer 2018
Sessió 7 22 Febrer 2018
Sessió 8 9 Març 2018
Sessió 9 23 Març 2018
Sessió 10 12 Abril 2018
Sessió 11 26 Abril 2018
Sessió 12 10 Maig 2018
Sessió 13 24 Maig 2018

Mostra de jocs