Treball amb docents

L’activitat anava dirigida a dos públics diferents. D’una banda, es va fer un treball específic de formació amb tots els professors de l’escola interessats en l’aprenentatge basat en jocs. De l’altre, es va actuar amb dos grups de la mateixa edat, les classes de 4rtA i 4rt B de l’escola.

El treball amb els professors es va organitzar en 4 sessions. A totes elles hi va participar un grup d’uns 10 docents. Totes les sessions es van realitzar al migdia, aprofitant l’estona lliure dels docents entre les classes del matí i les de la tarda. La durada prevista era de 60 minuts, però a la pràctica es va veure reduïda a un treball efectiu de 45 minuts.

Un dels objectius de les sessions era donar a conèixer als docents el màxim nombre de jocs possibles, amb la voluntat que en la diversitat d’opcions trobessin les millors eines per aplicar a les seves classes.Treball amb alumnes

Els docents de la URV participants a l’Aula de Joc, i els docents del centre Pràctiques, van consensuar el treball a realitzar durant les sessions amb els alumnes de 4rt de primària de l’escola.

Es va acordar realitzar un total de 3 sessions amb cada classe. Les sessions serien idèntiques, de manera que tots els nens i nenes poguessin descobrir i treballar amb els mateixos jocs.

A més, aprofitant les sessions de formació fetes amb els docents de l’escola, es van acordar els jocs amb els que es treballaria.

Sessions dels professors:

Sessions amb els alumnes: