L’aprenentatge basat en jocs és una metodologia didàctica que utilitza jocs, essencialment educatius o serious games i preferiblement digitals, com a recursos a l’aula per millorar els processos d’aprenentatge. D’altra banda, els jocs de taula moderns són una tercera onada de jocs de que apareix a partir dels anys 90 del segle XX en els quals es potencia la dimensió lúdica; la diversitat de temàtiques, mecàniques i dinàmiques de joc; la participació activa dels jugadors ampliant el ventall de decisions; i augmenten l’oferta per edats. L’activitat està pensada per utilitzar uns jocs no dissenyats específicament com a eines educatives, però que es converteixen en una oportunitat per l’aprenentatge ja que a través de centrar-se en l’experiència de joc, afavoreixen tant la interacció directa entre els participants, com el treball i assimilació de continguts. Els jocs de taula moderns ofereixen dinàmiques diferents (cooperativa, semicooperativa o competitiva) i mecàniques (narrativa, negociació, etc.) que obren el ventall de possibilitats per treballar amb els nens.


 Image